top of page

Mijn Aanbod

Psycho
Psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie, ook wel psychodynamische psychotherapie genoemd, is een inzichtgevende vorm van therapie. Dit betekent dat de therapie gericht is op het verkrijgen van meer inzicht in je eigen persoon: wie ben je, wat drijft je en hoe zie jij de wereld om je heen? We onderzoeken de patronen die ten grondslag liggen aan de manier waarop je denkt, hoe je met je gevoelens omgaat, hoe je je gedraagt en hoe de relaties met je familie, vrienden, collega’s en/of je partner vaak verlopen. Deze patronen zijn veelal onbewust aan het werk en zijn meestal al vroeg in het leven (tijdens de kinderjaren / in de jeugd) ontstaan. Ze waren op dat moment wellicht een goede strategie om met bepaalde (lastige) dingen om te gaan, maar werken je nu juist tegen in de relatie tot jezelf en tot anderen. Psychoanalytische psychotherapie is er dus op gericht te onderzoeken wat deze bewuste en onbewuste manieren van denken, voelen en handelen zijn, hoe ze samenhangen met je psychische klachten en hoe ze jou in je dagelijks leven beïnvloeden. Door jezelf beter te begrijpen wordt het makkelijker om met emoties en negatieve gedachten om te gaan en ontstaat er meer ruimte om andere keuzes te maken in je gedrag.

Voor wie?

De hierboven beschreven patronen bepalen de manier waarop je naar jezelf en naar de wereld om je heen kijkt en kunnen je behoorlijk in de weg zitten. Je weet bijvoorbeeld niet goed wie je eigenlijk bent, je vindt het lastig om met emoties om te gaan, je hebt veel last van negatieve gedachten of je voelt je vaak angstig. Ook kan het zijn dat je het moeilijk vindt om mensen te vertrouwen of dat je problemen ervaart met het vasthouden van vriendschappen en relaties. Door het langer bestaan van deze klachten ben je kwetsbaar voor het doormaken van bijvoorbeeld depressies, een angststoornis en/of het ontwikkelen van persoonlijkheidsproblematiek.

 

Diepgaande vorm van psychotherapie

Hoewel de behandeling altijd zo kort mogelijk en zo lang als nodig is, is psychoanalytische psychotherapie een diepergaande psychotherapie ten opzichte van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Het kost tijd om elkaar te leren kennen en om inzicht te krijgen in (deels) onbewust aanwezige emoties en gedragspatronen. Het kan daarbij ook zijn dat je al eerder in therapie bent geweest, maar dat je merkt dat het slechts korte verlichting van je klachten heeft gegeven en ben je op zoek naar een meer verdiepende therapie.

 

Wanneer kan je bij mij terecht?

In het algemeen zie ik cliënten waarbij een (vermoeden van) een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, persoonlijkheidsstoornis) bestaat en die al eerdere therapieën hebben doorlopen. Een van mijn aandachtsgebieden is de behandeling van jongvolwassenen (18-30 jaar), ik neem echter ook cliënten aan in de leeftijd van 30 tot 65 jaar. Lees meer over mij.

 

Het is voor deze therapie belangrijk dat je een zekere nieuwsgierigheid hebt naar jezelf en naar hoe je in elkaar zit en dat je bereid bent hierin tijd en energie te steken. De behandeling is in principe 1 (soms 2) keer in de week en de duur is meestal 6 maanden tot enkele jaren. Ik vind het verder wenselijk dat je naast de therapie werk of een andere daginvulling hebt.

 

Naast de individuele therapie

In sommige gevallen zal ik naast de therapie ook medicatie adviseren. Wanneer dat van toegevoegde waarde is, kan iemand uit je netwerk eens aansluiten bij een sessie, echter bied ik in principe alleen individuele trajecten. Met regelmaat vraag ik toestemming om gesprekken op te nemen, voor gebruik in supervisie, zie ook intercollegiaal overleg en supervisie.

 

Wanneer kan je niet bij mij terecht?

In het algemeen kan je niet bij mij terecht wanneer er sprake is van zeer ernstige problematiek, zoals psychoses, verslavingen, agressie of ernstige suïcidaliteit. Ook kan ik geen behandeling bieden wanneer er verwacht kan worden dat er veelvuldige crises optreden, waardoor er buiten kantoortijden ook een beroep gedaan moet worden op de zorg, van bijvoorbeeld de crisisdienst.

Voor wie
Indicatie en intake-procedure

Na aanmelding zal ik in eerste instantie telefonisch contact met je opnemen om kort te bekijken of een therapie bij mij geschikt zou kunnen zijn voor jou en voor de klachten die je ervaart. Wanneer dit het geval is, starten we met enkele gesprekken waarin ik uitgebreid informatie verzamel over je hulpvraag, klachten en achtergrond. Soms is er aanvullend diagnostisch onderzoek nodig om een beter beeld te krijgen van wat er aan de hand is. In het algemeen zal ik daarbij ook vragen om informatie vanuit eerdere hulpverleners. Na deze intakeprocedure besluiten we samen of de behandeling die ik te bieden heb passend is en zullen we een behandelplan opstellen. Het kan zijn dat er uit de intakeprocedure naar voren komt dat je bij mij toch niet aan het juiste adres bent. Ik zal dan altijd proberen te mee te denken over wat mogelijk wel een passende behandeling kan zijn.

Indicatie en intake
bottom of page